«Хабар 24»

Понедельник, 24 июня
05:00ҚР Әнұраны
05:0224 KZ таңы
06:0024 KZ таңы
07:0024 KZ таңы
08:0024 KZ таңы
09:00Жаналыктар
09:30Міндет пен меже
09:40Шартарап
09:45Бұл - нарық
09:50Кезекші бөлім
10:00Жаналыктар
10:30President
10:50Право знать!
11:00Жаналыктар
11:30Іс жүзінде
11:50Шартарап
11:55Білген абзал
12:00Жаналыктар
12:30Акценты
12:50Контроль поручений
13:00Жаналыктар
13:15Күн тәртібі
14:00Жаналыктар
14:15Дневная смена
15:00Жаналыктар
15:30Міндет пен меже
15:40Білген абзал
15:45Шартарап
15:50Кезекші бөлім
16:00Prime Time
17:00Prime Time
18:00Жаналыктар
18:30Контроль поручений
18:40Контур мира
18:45Право знать!
18:50Дежурная часть
19:00Жаналыктар
19:30Міндет пен меже
19:40Шартарап
19:45Бұл - нарық
19:50Білген абзал
20:00Жаналыктар
20:30Контроль поручений
20:40Контур мира
20:45Первая цифра
20:50Дежурная часть
21:00Жаналыктар
21:30Міндет пен меже
21:40Білген абзал
21:50Кезекші бөлім
22:00Prime Time
23:00ҚР Әнұраны
23:02Prime Time
Вторник, 25 июня
00:00Жаналыктар
00:30Контроль поручений
00:40Право знать!
00:45Контур мира
00:50Дежурная часть
01:00Жаналыктар
01:30Міндет пен меже
01:40Білген абзал
01:45Шартарап
01:50Кезекші бөлім
02:00Жаналыктар
02:30Контроль поручений
02:40Право знать!
02:45Контур мира
02:50Дежурная часть
03:00Жаналыктар
03:30Міндет пен меже
03:40Білген абзал
03:45Шартарап
03:50Кезекші бөлім
04:00Жаналыктар
04:30Контроль поручений
04:40Право знать!
04:45Контур мира
04:50Дежурная часть
05:00ҚР Әнұраны
05:0224 KZ таңы
06:0024 KZ таңы
07:0024 KZ таңы
08:0024 KZ таңы
09:00Жаналыктар
09:30Sport-time
09:40Шартарап
09:45Бұл - нарық
09:50Кезекші бөлім
10:00Жаналыктар
10:30Мәжіліс. Прямая трансляция
10:50Право знать!
10:55Контур мира
11:00Жаналыктар
11:30Мәжіліс. Прямая трансляция
11:50Білген абзал
11:55Спорт
12:00Жаналыктар
12:30Sport-time
12:40Первая цифра
12:45Право знать!
12:55Дежурная часть
13:00Жаналыктар
13:15Күн тәртібі
14:00Жаналыктар
Дневная смена
Жаналыктар
Sport-time
Білген абзал
Шартарап
Кезекші бөлім
Prime Time
Prime Time
Жаналыктар
По закону
Invest time
Жаналыктар
Sport-time
Шартарап
Бұл - нарық
Білген абзал
Жаналыктар
По закону
Sport-time
Дежурная часть
Жаналыктар
Sport-time
Шартарап
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
22:00Prime Time
23:00ҚР Әнұраны
23:02Prime Time
Среда, 26 июня
00:00Жаналыктар
00:30Sport-time
00:40Право знать!
00:45Fact Check
00:50Дежурная часть
01:00Жаналыктар
01:30Sport-time
01:40Білген абзал
01:45Fact Check
01:50Кезекші бөлім
02:00Жаналыктар
02:30По закону
02:40Sport-time
02:50Право знать!
02:55Дежурная часть
03:00Жаналыктар
03:30Sport-time
03:40Fact Check
03:45Білген абзал
03:50Кезекші бөлім
04:00Жаналыктар
04:30По закону
04:40Sport-time
04:50Право знать!
04:55Дежурная часть
05:00ҚР Әнұраны
05:0224 KZ таңы
06:0024 KZ таңы
07:0024 KZ таңы
08:00ҚР Парламенті Мәжілісінің отырысынан. Прямая трансляция
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Право знать!
Первая цифра
Контур мира
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Шартарап
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Право знать!
Первая цифра
Дежурная часть
Жаналыктар
Күн тәртібі
Жаналыктар
Дневная смена
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Білген абзал
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
Prime Time
Prime Time
Жаналыктар
Бетпе-бет
Жаналыктар
Бетпе-бет
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Право знать!
Контур мира
Дежурная часть
Жаналыктар
Stop жемқорлық
Білген абзал
Шартарап
Кезекші бөлім
22:00Prime Time
23:00ҚР Әнұраны
23:02Prime Time
Четверг, 27 июня
00:00Жаналыктар
00:30Stop жемқорлық
00:40Контур мира
00:50Право знать!
00:55Дежурная часть
01:00Жаналыктар
01:30Stop жемқорлық
01:40Шартарап
01:50Білген абзал
01:55Кезекші бөлім
02:00Жаналыктар
02:30Stop жемқорлық
02:40Контур мира
02:50Право знать!
02:55Дежурная часть
03:00Жаналыктар
03:30Stop жемқорлық
03:40Шартарап
03:45Білген абзал
03:50Кезекші бөлім
04:00Жаналыктар
04:30Stop жемқорлық
04:40Шартарап
04:50Білген абзал
05:00ҚР Әнұраны
05:0224 KZ таңы
06:0024 KZ таңы
07:0024 KZ таңы
08:00ҚР Парламенті Сенатының отырысынан. Прямая трансляция
Жаналыктар
Қызмет етемін!
Шартарап
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
Жаналыктар
Честь имею!
Право знать!
Первая цифра
Контур мира
Жаналыктар
Қызмет етемін!
Шартарап
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
Жаналыктар
Честь имею!
Первая цифра
Право знать!
Дежурная часть
Жаналыктар
Күн тәртібі
Жаналыктар
Дневная смена
Жаналыктар
Қызмет етемін!
Білген абзал
Бұл - нарық
Кезекші бөлім
Prime Time
Prime Time
Жаналыктар
Экономика
Жаналыктар
Invest time
Жаналыктар
Честь имею!
Контур мира
Право знать!
Дежурная часть
Жаналыктар
Қызмет етемін!
Білген абзал
Шартарап
Кезекші бөлім
22:00Prime Time
23:00ҚР Әнұраны
23:02Prime Time
Пятница, 28 июня
00:00Жаналыктар
00:30Честь имею!
00:40Контур мира
00:45Право знать!
00:50Дежурная часть
01:00Жаналыктар
01:30Қызмет етемін!
01:40Білген абзал
01:45Шартарап
01:50Кезекші бөлім
02:00Жаналыктар
02:30Честь имею!
02:40Контур мира
02:45Право знать!
02:50Дежурная часть
03:00Жаналыктар
03:30Қызмет етемін!
03:40Білген абзал
03:45Шартарап
03:50Кезекші бөлім
04:00Жаналыктар
04:30Честь имею!
04:40Контур мира
04:45Право знать!
04:50Дежурная часть
05:00ҚР Әнұраны
05:0224 KZ таңы
06:0024 KZ таңы
07:0024 KZ таңы
08:0024 KZ таңы
Жаналыктар
Арнайы жоба
Заң мен тәртіп
Білген абзал
Заң мен тәртіп
Жаналыктар
Спецпроект
Закон и порядок
Первая цифра
Контур мира
Жаналыктар
Жол KZ
Шартарап
Кезекші бөлім
Жаналыктар
Дороги KZ
Первая цифра
Право знать!
Дежурная часть
Жаналыктар
Күн тәртібі
Жаналыктар
Дневная смена
Жаналыктар
Заң бойынша
Жол KZ
Fact Check
Prime Time
Prime Time
Жаналыктар
Сенат сөзі
Дороги KZ
Fact Check
Жаналыктар
Сенат сөзі
Арнайы жоба
Fact Check
Жаналыктар
Спецпроект
Дороги KZ
Дежурная часть
Жаналыктар
Заң бойынша
Жол KZ
Кезекші бөлім
22:00Prime Time
23:00ҚР Әнұраны
23:02Prime Time
Суббота, 29 июня
00:00Жаналыктар
00:30Дороги KZ
00:40Право знать!
00:45Контур мира
00:50Дежурная часть
01:00Жаналыктар
01:30Жол KZ
01:40Білген абзал
01:45Шартарап
01:50Кезекші бөлім
02:00Жаналыктар
02:30Дороги KZ
02:40Право знать!
02:45Контур мира
02:50Дежурная часть
03:00Жаналыктар
03:30Жол KZ
03:40Білген абзал
03:45Шартарап
03:50Кезекші бөлім
04:00Жаналыктар
04:30Медицина KZ
04:50Stop жемқорлық
05:00ҚР Әнұраны
05:02Жаналыктар
05:25Медицина KZ
05:40Сенат сөзі
05:50Білген абзал
06:00Жаналыктар
06:25Сенат сөзі
06:40Контроль поручений
06:50Право знать!
07:00Жаналыктар
07:15Міндет пен меже
07:30Sport-time
07:40Дархан дала
08:00Жаналыктар
08:15Медицина KZ
08:35Право знать!
08:40Большая страна
Жаналыктар
Медицина KZ
Сенат сөзі
Stop жемқорлық
Жаналыктар
Экономика
Sport-time
Жаналыктар
Заң бойынша
Cұхбат
Білген абзал
Жаналыктар
Сенат сөзі
Cұхбат
Право знать!
Жаналыктар
Міндет пен меже
Stop жемқорлық
Білген абзал
Дархан дала
Жаналыктар
Медицина KZ
Большая страна
Право знать!
Жаналыктар
Медицина KZ
Сенат сөзі
Sport-time
Жаналыктар
Мир
Право знать!
Жаналыктар
Әлем
Fact Check
Жаналыктар
Мәжіліс. Прямая трансляция
Контроль поручений
Жаналыктар
Заң бойынша
Мәжіліс. Прямая трансляция
Білген абзал
Жаналыктар
Мир
Stop жемқорлық
Жаналыктар
Әлем
Дархан дала
22:00Жаналыктар
22:30Контроль поручений
22:40Sport-time
22:50Право знать!
22:55Закон и порядок
23:00ҚР Әнұраны
23:02Жаналыктар
23:15Міндет пен меже
23:30Stop жемқорлық
23:40Дархан дала
Воскресенье, 30 июня
00:00Жаналыктар
00:30Stop жемқорлық
00:40Право знать!
00:45Большая страна
01:00Жаналыктар
01:15Міндет пен меже
01:30Дархан дала
01:50Sport-time
02:00Жаналыктар
02:30Stop жемқорлық
02:40Контроль поручений
02:50Sport-time
03:00Жаналыктар
03:15Stop жемқорлық
03:30Дархан дала
03:45Sport-time
04:00Жаналыктар
04:30Мир
05:00ҚР Әнұраны
05:02Жаналыктар
05:15Әлем
05:50Жол KZ
06:00Жаналыктар
06:15Мәжіліс. Прямая трансляция
06:35Спецпроект
06:45Право знать!
06:50Закон и порядок
07:00Жаналыктар
07:15Мәжіліс. Прямая трансляция
07:35Білген абзал
07:45Қызмет етемін!
08:00Жаналыктар
08:15Fact Check
08:25Мир
Жаналыктар
Жол KZ
Арнайы жоба
Білген абзал
Fact Check
Жаналыктар
Дороги KZ
Президентский резерв
Жаналыктар
Қызмет етемін!
Cұхбат
Білген абзал
Fact Check
Жаналыктар
По закону
Cұхбат
Fact Check
Право знать!
Жаналыктар
Invest time
Арнайы жоба
Жаналыктар
Спецпроект
Честь имею!
Право знать!
Дороги KZ
Жаналыктар
Заң бойынша
Fact Check
Жол KZ
Заң мен тәртіп
Білген абзал
Жаналыктар
По закону
Акценты
Fact Check
Жаналыктар
Жол KZ
Іс жүзінде
Қызмет етемін!
Жаналыктар
President
Честь имею!
Жаналыктар
Fact Check
Іс жүзінде
Заң мен тәртіп
Білген абзал
Жаналыктар
Дороги KZ
Акценты
По закону
Жаналыктар
Invest time
Жол KZ
Қызмет етемін!
© 2013-2024 Development by Mediadata Ltd.
Generate: 0.045783 sec.