«Хабар 24»

Понедельник, 20 июня
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Tech News
09:40Между строк
09:50NEXT
10:00Жаналыктар
10:30Tech News
10:40Баспасөз
10:50NEXT
11:00Дневная смена
12:00Дневная смена
13:00Күн тәртібі
14:00Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Tech News
15:40Между строк
15:50NEXT
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
17:00Жаналыктар
17:30Cұхбат
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Tech News
18:40Баспасөз
18:50NEXT
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Tech News
19:40Между строк
19:50NEXT
20:00Жаналыктар
20:30Tech News
20:40Баспасөз
20:50NEXT
21:00Жаналыктар
21:30Tech News
21:40Между строк
21:50NEXT
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:30Tech News
22:40Баспасөз
22:50NEXT
23:00Жаналыктар
23:30Tech News
23:40Между строк
23:50NEXT
Вторник, 21 июня
00:00Жаналыктар
00:30Tech News
00:40Баспасөз
00:50NEXT
01:00Жаналыктар
01:30Tech News
01:40Между строк
01:50NEXT
02:00Жаналыктар
02:30Tech News
02:40Баспасөз
02:50NEXT
03:00Жаналыктар
03:30Tech News
03:40Между строк
03:50NEXT
04:00ҚР Әнұраны
04:03Жаналыктар
04:30Диагноз
04:50Баспасөз
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Экологика
09:40Между строк
09:50Мәдениет жаңалықтар
10:00Жаналыктар
10:30Экосана
10:40Баспасөз
10:50Мәдениет жаңалықтар
11:00Дневная смена
12:00Дневная смена
13:00Күн тәртібі
14:00Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30По закону
15:40Между строк
15:50Мәдениет жаңалықтар
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
17:00Жаналыктар
17:30Cұхбат
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Экосана
18:40Баспасөз
18:50Мәдениет жаңалықтар
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30По закону
19:40Между строк
19:50Мәдениет жаңалықтар
20:00Жаналыктар
20:30Экосана
20:40Баспасөз
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Экологика
21:40Между строк
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:30Экосана
22:40Баспасөз
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Экологика
23:40Между строк
23:50Мәдениет жаңалықтар
Среда, 22 июня
00:00Жаналыктар
00:30Экосана
00:40Баспасөз
00:50Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Экологика
01:40Между строк
01:50Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Экосана
02:40Баспасөз
02:50Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Экологика
03:40Между строк
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:03Жаналыктар
04:30Tech News
04:40Баспасөз
04:50Керек дерек
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Tech News
09:40Между строк
09:50Просто о сложном
10:00Жаналыктар
10:30Tech News
10:40Баспасөз
10:50Керек дерек
11:00Дневная смена
12:00Дневная смена
13:00Күн тәртібі
14:00Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Tech News
15:40Между строк
15:50Просто о сложном
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
17:00Жаналыктар
17:30Cұхбат
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Tech News
18:40Баспасөз
18:50Керек дерек
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Tech News
19:40Между строк
19:50Просто о сложном
20:00Жаналыктар
20:30Tech News
20:40Баспасөз
20:50Керек дерек
21:00Жаналыктар
21:30Tech News
21:40Между строк
21:50Просто о сложном
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:30Tech News
22:40Баспасөз
22:50Керек дерек
23:00Жаналыктар
23:30Tech News
23:40Между строк
23:50Просто о сложном
Четверг, 23 июня
00:00Жаналыктар
00:30Tech News
00:40Баспасөз
00:50Керек дерек
01:00Жаналыктар
01:30Tech News
01:40Между строк
01:50Просто о сложном
02:00Жаналыктар
02:30Tech News
02:40Баспасөз
02:50Керек дерек
03:00Жаналыктар
03:30Tech News
03:40Между строк
03:50Просто о сложном
04:00ҚР Әнұраны
04:03Жаналыктар
04:30Тексердік
04:40Made in KZ
04:50Мәдениет жаңалықтар
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Проверено
09:40Made in KZ
09:50Мәдениет жаңалықтар
10:00Жаналыктар
10:30Тексердік
10:40Made in KZ
10:50Мәдениет жаңалықтар
11:00Дневная смена
12:00Дневная смена
13:00Күн тәртібі
14:00Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Проверено
15:40Made in KZ
15:50Мәдениет жаңалықтар
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
17:00Жаналыктар
17:30Cұхбат
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Тексердік
18:40Made in KZ
18:50Мәдениет жаңалықтар
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Проверено
19:40Made in KZ
19:50Мәдениет жаңалықтар
20:00Жаналыктар
20:30Тексердік
20:40Made in KZ
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Проверено
21:40Made in KZ
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:30Тексердік
22:40Made in KZ
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Проверено
23:40Made in KZ
23:50Мәдениет жаңалықтар
Пятница, 24 июня
00:00Жаналыктар
00:30Тексердік
00:40Made in KZ
00:50Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Проверено
01:40Made in KZ
01:50Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Тексердік
02:40Made in KZ
02:50Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Проверено
03:40Made in KZ
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:03Таңғы ақпараттық бағдарлама
04:30Tech News
04:40Баспасөз
04:50Дархан дала
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Tech News
09:40Между строк
09:50Большая страна
10:00Жаналыктар
10:30Tech News
10:40Баспасөз
10:50Дархан дала
11:00Дневная смена
12:00Дневная смена
13:00Күн тәртібі
14:00Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Tech News
15:40Между строк
15:50Большая страна
16:00Жаналыктар
16:30Арнайы репортаж
17:00Жаналыктар
17:30Между строк
17:40Сенат сөзі
17:50Большая страна
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Сенат сөзі
18:40Баспасөз
18:50Дархан дала
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Tech News
19:40Между строк
19:50Большая страна
20:00Жаналыктар
20:30Дархан дала
20:40Баспасөз
20:50Tech News
21:00Жаналыктар
21:30Tech News
21:40Между строк
21:50Большая страна
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:30Tech News
22:40Баспасөз
22:50Дархан дала
23:00Жаналыктар
23:30Tech News
23:40Между строк
23:50Большая страна
Суббота, 25 июня
00:00Жаналыктар
00:30Tech News
00:40Баспасөз
00:50Дархан дала
01:00Жаналыктар
01:30Tech News
01:40Между строк
01:50Большая страна
02:00Жаналыктар
02:30Tech News
02:40Баспасөз
02:50Дархан дала
03:00Жаналыктар
03:30Tech News
03:40Между строк
03:50Большая страна
04:00ҚР Әнұраны
04:03Жаналыктар
04:15Диагноз
04:35Баспасөз
04:45Tech News
05:00Жаналыктар
05:15Tech News
05:25Между строк
05:30Жаналыктар
05:45Экологика
06:00Жаналыктар
06:15Экосана
06:30Жаналыктар
06:45Баспасөз
07:00Жаналыктар
07:15Просто о сложном
07:25Диагноз
07:50Проверено
08:00Жаналыктар
08:15Диагноз
08:40Баспасөз
08:50Тексердік
Жаналыктар
Арт и факт
Жаналыктар
Между строк
Жаналыктар
Cұхбат
Керек дерек
Жаналыктар
Cұхбат
По закону
Жаналыктар
Арт & апта
Жаналыктар
Баспасөз
Жаналыктар
Tech News
Диагноз
Между строк
Жаналыктар
Диагноз
Баспасөз
Tech News
Жаналыктар
Проверено
Экологика
Арт и факт
Жаналыктар
Экосана
Tech News
Тексердік
Жаналыктар
Tech News
Просто о сложном
Проверено
Жаналыктар
Тексердік
Керек дерек
Арт & апта
Баспасөз
Жаналыктар
По закону
Экологика
Tech News
Между строк
Жаналыктар
Экосана
Жаналыктар
Tech News
Жаналыктар
Проверено
Tech News
Между строк
22:00ҚР Әнұраны
22:03Жаналыктар
22:15Арт & апта
22:30Баспасөз
22:40Тексердік
22:50Tech News
23:00Жаналыктар
23:30Арт и факт
23:40Просто о сложном
23:50Проверено
Воскресенье, 26 июня
00:00Жаналыктар
00:15Арт & апта
00:30Баспасөз
00:40Экосана
00:50Tech News
01:00Жаналыктар
01:30Арт и факт
01:40Просто о сложном
01:50Проверено
02:00Жаналыктар
02:15Арт & апта
02:30Баспасөз
02:40Тексердік
02:50Tech News
03:00Жаналыктар
03:30Экологика
03:40Просто о сложном
03:50Проверено
04:00ҚР Әнұраны
04:03Жаналыктар
04:15NEXT
04:30Дархан дала
04:40Баспасөз
04:50Tech News
05:00Жаналыктар
05:15Большая страна
05:25Между строк
05:30Жаналыктар
05:45NEXT
06:00Жаналыктар
06:15Дархан дала
06:30Жаналыктар
06:45Баспасөз
07:00Жаналыктар
07:15Made in KZ
07:30Жаналыктар
07:45Tech News
08:00Жаналыктар
08:15NEXT
08:30Жаналыктар
08:45Tech News
Жаналыктар
Большая страна
Жаналыктар
Между строк
Жаналыктар
Cұхбат
Made in KZ
Жаналыктар
Отдел журналистских расследований
NEXT
Жаналыктар
Дархан дала
Жаналыктар
Баспасөз
Жаналыктар
Tech News
NEXT
Между строк
Большая страна
Жаналыктар
NEXT
Tech News
Баспасөз
Дархан дала
Жаналыктар
Мир
Между строк
Жаналыктар
Әлем
Баспасөз
Made in KZ
Жаналыктар
Мир
Между строк
Жаналыктар
Әлем
Баспасөз
Жаналыктар
Отдел журналистских расследований
Tech News
Между строк
Жаналыктар
Дархан дала
Жаналыктар
Tech News
© 2013-2022 Development by Mediadata Ltd.
Generate: 0,080879 sec.