«Хабар 24»

Понедельник, 5 июня
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30President
09:45Экономика
09:50Диалог
10:00Жаналыктар
10:30Іс жүзінде
10:45Бағыт-бағам
10:50Мәдениет жаңалықтар
11:00Жаналыктар
11:30Акценты
11:45Контроль поручений
12:00Жаналыктар
12:30Міндет пен меже
12:40Сала
12:45Баспасөз
12:50Мәдениет жаңалықтар
13:00Жаналыктар
13:10Дневная смена
14:00Жаналыктар
14:10Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Контроль поручений
15:40Отрасли
15:50Между строк
16:00Жаналыктар
16:30Депутаттық сауал
16:45Сала
16:50Баспасөз
16:55Мәдениет жаңалықтар
17:00Жаналыктар
17:30Депутаттық сауал
17:45Отрасли
17:50По горячим следам
17:55Между строк
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Пікірталас
18:50Кезекші бөлім
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Контроль поручений
19:40Отрасли
19:45Между строк
19:50По горячим следам
20:00Жаналыктар
20:30Міндет пен меже
20:40Баспасөз
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Между строк
21:35Контроль поручений
21:45Отрасли
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:30Баспасөз
22:35Міндет пен меже
22:45Сала
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Между строк
23:35Контроль поручений
23:45По горячим следам
23:50Отрасли
23:55Мәдениет жаңалықтар
Вторник, 6 июня
00:00Жаналыктар
00:30Баспасөз
00:35Міндет пен меже
00:45Кезекші бөлім
00:50Сала
00:55Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Контроль поручений
01:45По горячим следам
01:50Отрасли
01:55Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Баспасөз
02:35Міндет пен меже
02:45Кезекші бөлім
02:50Сала
02:55Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Между строк
03:35Контроль поручений
03:45Отрасли
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:02Жаналыктар
04:20Экосана
04:35Жеке қаражат
04:40Диалог
04:50Кезекші бөлім
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Экологика
09:40Экономика
09:50Между строк
09:55Мәдениет жаңалықтар
10:00Жаналыктар
10:30Мәжіліс. Прямая трансляция
10:45Бағыт-бағам
10:50Мәдениет жаңалықтар
11:00Жаналыктар
11:30Мәжіліс. Прямая трансляция
11:45Между строк
11:50Мәдениет жаңалықтар
12:00Жаналыктар
12:30Экосана
12:45Жеке қаражат
12:50Баспасөз
12:55Мәдениет жаңалықтар
13:00Жаналыктар
13:10Дневная смена
14:00Жаналыктар
14:10Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30По закону
15:45Жеке қаражат
15:50Между строк
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
16:55Баспасөз
17:00Жаналыктар
17:30Битва мнений
17:55Между строк
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Экосана
18:40Жеке қаражат
18:45Баспасөз
18:50Кезекші бөлім
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Экологика
19:45Жеке қаражат
19:50Между строк
19:55По горячим следам
20:00Жаналыктар
20:30Экосана
20:40Жеке қаражат
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Между строк
21:35Экологика
21:45Жеке қаражат
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:30Баспасөз
22:35Экосана
22:45Жеке қаражат
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Между строк
23:35Экологика
23:45По горячим следам
23:50Жеке қаражат
23:55Мәдениет жаңалықтар
Среда, 7 июня
00:00Жаналыктар
00:30Баспасөз
00:35Экосана
00:45Кезекші бөлім
00:50Жеке қаражат
00:55Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Экологика
01:45По горячим следам
01:50Жеке қаражат
01:55Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Баспасөз
02:35Экосана
02:45Кезекші бөлім
02:50Жеке қаражат
02:55Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Между строк
03:35Экологика
03:45Жеке қаражат
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:02Жаналыктар
04:20Қызмет етемін!
04:35Айтылды-орындалды
04:40Мәдениет жаңалықтар
04:45Баспасөз
04:50Кезекші бөлім
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00ҚР Парламенті Мәжілісінің отырысы
09:00Жаналыктар
09:30Честь имею!
09:40Экономика
09:45Диалог
09:55Мәдениет жаңалықтар
10:00Жаналыктар
10:30Stop жемқорлық
10:40Бағыт-бағам
10:45Баспасөз
10:50Мәдениет жаңалықтар
11:00Жаналыктар
11:30Stop жемқорлық
11:40Андрей Сысоев. Сказано - сделано
11:45Между строк
11:50Мәдениет жаңалықтар
12:00Жаналыктар
12:30Қызмет етемін!
12:40Айтылды-орындалды
12:50Баспасөз
12:55Мәдениет жаңалықтар
13:00Жаналыктар
13:10Дневная смена
14:00Жаналыктар
14:10Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Тренды
16:00Жаналыктар
16:30Бетпе-бет
17:00Жаналыктар
17:30Cұхбат
17:50Между строк
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Stop жемқорлық
18:45Айтылды-орындалды
18:50Баспасөз
18:55Кезекші бөлім
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Честь имею!
19:40Андрей Сысоев. Сказано - сделано
19:45Между строк
19:50По горячим следам
20:00Жаналыктар
20:30Қызмет етемін!
20:45Баспасөз
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Между строк
21:35Stop жемқорлық
21:45Андрей Сысоев. Сказано - сделано
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:30Баспасөз
22:35Қызмет етемін!
22:45Айтылды-орындалды
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Между строк
23:35Честь имею!
23:45По горячим следам
23:50Андрей Сысоев. Сказано - сделано
23:55Мәдениет жаңалықтар
Четверг, 8 июня
00:00Жаналыктар
00:30Баспасөз
00:35Stop жемқорлық
00:45Кезекші бөлім
00:50Айтылды-орындалды
00:55Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Честь имею!
01:45По горячим следам
01:50Андрей Сысоев. Сказано - сделано
01:55Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Баспасөз
02:35Қызмет етемін!
02:45Кезекші бөлім
02:50Айтылды-орындалды
02:55Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Между строк
03:35Честь имею!
03:45Андрей Сысоев. Сказано - сделано
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:02Жаналыктар
04:20Тайм-аут
04:35Made in KZ
04:40Диалог
04:50Кезекші бөлім
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00ҚР Парламенті Сенатының отырысы
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Cұхбат
09:50Экономика
10:00Жаналыктар
10:30Cұхбат
10:50Бағыт-бағам
11:00Жаналыктар
11:30Cұхбат
11:50Баға
12:00Жаналыктар
12:30Cұхбат
12:50Тайм-аут
13:00Жаналыктар
13:10Дневная смена
14:00Жаналыктар
14:10Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Cұхбат
15:50Made in KZ
16:00Жаналыктар
16:30Cұхбат
16:50Баспасөз
17:00Жаналыктар
17:20Экономика
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Баға
18:40Made in KZ
18:45Баспасөз
18:50Кезекші бөлім
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Баға
19:45Made in KZ
19:50Тайм-аут
20:00Жаналыктар
20:30Тайм-аут
20:45Made in KZ
20:50Мәдениет жаңалықтар
21:00Жаналыктар
21:30Между строк
21:35Баға
21:45Made in KZ
21:50Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:30Баспасөз
22:35Баға
22:45Made in KZ
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Между строк
23:35Тайм-аут
23:45По горячим следам
23:50Made in KZ
23:55Мәдениет жаңалықтар
Пятница, 9 июня
00:00Жаналыктар
00:30Баспасөз
00:35Тайм-аут
00:45Кезекші бөлім
00:50Made in KZ
00:55Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Баға
01:45По горячим следам
01:50Made in KZ
01:55Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Баспасөз
02:35Баға
02:45Кезекші бөлім
02:50Made in KZ
02:55Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Между строк
03:35Баға
03:45Made in KZ
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:02Таңғы ақпараттық бағдарлама
04:20Дархан дала
04:40Мәдениет жаңалықтар
04:45Баспасөз
04:50Кезекші бөлім
05:00Утренняя информационная программа
06:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
07:00Утренняя информационная программа
08:00Таңғы ақпараттық бағдарлама
09:00Жаналыктар
09:30Cұхбат
09:50Экономика
10:00Жаналыктар
10:30Cұхбат
10:50Бағыт-бағам
11:00Жаналыктар
11:30Cұхбат
11:50Жеке қаражат
12:00Жаналыктар
12:30Cұхбат
12:50Заң бойынша
13:00Жаналыктар
13:10Дневная смена
14:00Жаналыктар
14:10Күн тәртібі
15:00Жаналыктар
15:30Большая страна
15:50Между строк
16:00Жаналыктар
16:30Заң бойынша
16:45Fact Check
16:50Жеке қаражат
16:55Баспасөз
17:00Жаналыктар
17:30Жеке қаражат
17:35Fact Check
17:40Сенат сөзі
17:50Между строк
18:00Қорытынды жаңалықтар
18:30Сенат сөзі
18:40Fact Check
18:45Баспасөз
18:50Кезекші бөлім
19:00Қорытынды жаңалықтар
19:30Большая страна
19:45Между строк
19:50По горячим следам
20:00Жаналыктар
Дархан дала
Мәдениет жаңалықтар
Жаналыктар
Между строк
Большая страна
Мәдениет жаңалықтар
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:30Баспасөз
22:35Заң бойынша
22:45Жеке қаражат
22:50Мәдениет жаңалықтар
23:00Жаналыктар
23:30Между строк
23:35Сенат сөзі
23:45По горячим следам
23:50Жеке қаражат
23:55Мәдениет жаңалықтар
Суббота, 10 июня
00:00Жаналыктар
00:30Баспасөз
00:35Дархан дала
00:50Жеке қаражат
00:55Мәдениет жаңалықтар
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Большая страна
01:50Жеке қаражат
01:55Мәдениет жаңалықтар
02:00Жаналыктар
02:30Баспасөз
02:35Сенат сөзі
02:45Кезекші бөлім
02:50Жеке қаражат
02:55Мәдениет жаңалықтар
03:00Жаналыктар
03:30Между строк
03:35Большая страна
03:50Мәдениет жаңалықтар
04:00ҚР Әнұраны
04:02Жаналыктар
04:15Диагноз
04:35Маңызды маман
04:45Сала
04:50Диалог
05:00Жаналыктар
05:15Сенат сөзі
05:30Диалог
05:40Главный герой
05:50Отрасли
06:00Жаналыктар
06:15Міндет пен меже
06:30Экосана
06:40Жеке қаражат
06:45Мәдениет жаңалықтар
06:50Баспасөз
07:00Жаналыктар
07:15Диагноз
07:35Контроль поручений
07:50Мәдениет жаңалықтар
07:55Между строк
08:00Жаналыктар
08:15Диагноз
08:35Заң бойынша
08:45Сенат сөзі
Жаналыктар
Экономика
Жеке қаражат
Отрасли
Жаналыктар
Міндет пен меже
Маңызды маман
Жеке қаражат
Баспасөз
Жаналыктар
Полиция KZ
Экологика
Честь имею!
Жаналыктар
Депутаттық сауал
Заң бойынша
Экосана
Жеке қаражат
Жаналыктар
Диагноз
Контроль поручений
Честь имею!
Жаналыктар
Диагноз
Сала
Полиция KZ
Баспасөз
Жаналыктар
Мир
Между строк
Жаналыктар
Әлем
Баспасөз
Жаналыктар
Мәжіліс. Прямая трансляция
Жеке қаражат
Между строк
Жаналыктар
Жеке қаражат
Мәжіліс. Прямая трансляция
Міндет пен меже
Жаналыктар
Полиция KZ
Между строк
Мәжіліс. Прямая трансляция
Контроль поручений
Жаналыктар
Полиция KZ
Жеке қаражат
Сала
Экосана
Баспасөз
Жаналыктар
Между строк
Контроль поручений
Экологика
22:00ҚР Әнұраны
22:02Жаналыктар
22:15Міндет пен меже
22:30Баспасөз
22:35Экосана
22:45Полиция KZ
22:55Жеке қаражат
23:00Жаналыктар
23:30Жеке қаражат
23:35Диагноз
23:50Между строк
23:55Отрасли
Воскресенье, 11 июня
00:00Жаналыктар
00:15Диагноз
00:30Сала
00:35Экосана
00:45Жеке қаражат
00:50Баспасөз
01:00Жаналыктар
01:30Между строк
01:35Полиция KZ
01:45Экологика
01:55Жеке қаражат
02:00Жаналыктар
02:15Экосана
02:30Жеке қаражат
02:35Міндет пен меже
02:45Баспасөз
02:50Қызмет етемін!
03:00Жаналыктар
03:30Мир
04:00ҚР Әнұраны
04:02Жаналыктар
04:15Әлем
04:45Маңызды маман
04:55Баспасөз
05:00Жаналыктар
05:15Мәжіліс. Прямая трансляция
05:35Главный герой
05:45Тайм-аут
06:00Жаналыктар
06:15Мәжіліс. Прямая трансляция
06:35Баға
06:50Баспасөз
07:00Жаналыктар
07:15Fact Check
07:25Мир
08:00Жаналыктар
08:15Полиция KZ
08:30Маңызды маман
08:45Баспасөз
08:50Жеке қаражат
Жаналыктар
Тренды
Жеке қаражат
Жаналыктар
Әлем
Fact Check
Баспасөз
Жаналыктар
Депутаттық сауал
Баға
Большая страна
Жаналыктар
Айтылды-орындалды
Маңызды маман
Тайм-аут
Made in KZ
Жеке қаражат
Баспасөз
Жаналыктар
Главный герой
Полиция KZ
Тайм-аут
Между строк
Жаналыктар
Баға
Дархан дала
Fact Check
Жеке қаражат
Жаналыктар
По закону
Акценты
Между строк
Жаналыктар
Заң бойынша
Іс жүзінде
Баспасөз
Жаналыктар
President
Главный герой
Жаналыктар
Баспасөз
Іс жүзінде
Жеке қаражат
Fact Check
Жаналыктар
Баға
Между строк
Акценты
Андрей Сысоев. Сказано - сделано
Made in KZ
Жаналыктар
Дархан дала
Маңызды маман
Тайм-аут
Баспасөз
© 2013-2023 Development by Mediadata Ltd.
Generate: 0,108939 sec.